Polityka prywatności

Dbamy, nie tylko o nasze apartamenty, ale przede wszystkim dbamy o Ciebie. Szanując Twoje prawo do prywatności, wiedz o tym, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Chcemy zachęcić Cię do zapoznania się z obowiązującymi u nas zasadami ochrony danych osobowych, które zostały ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

I

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest OOMPH sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-021) przy ul. Chmielnej 2/31, NIP: 5252741098, KRS: 0000719892, zwana dalej OOMPH.

II

OOMPH oferuje kompleksowe usługi związane z wynajmem apartamentów, jak również usługi związane z obrotem nieruchomościami. Realizując nasze założenia biznesowe, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu przesyłania treści marketingowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu realizacji rezerwacji, których dokonujesz za pomocą współpracujących z nami portali, tj. Booking.com, Expedia Inc, Flatio sp. z o.o., Slowhop sp. z o.o., AlohaCamp S.A. (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu wysyłania zamówionego przez Ciebie newslettera (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w celu prowadzenia formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów np. poprzez wykorzystanie ankiet;
 • w celu podwyższenia jakości oferowanych przez OOMPH usług (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w celu prowadzenia mediów społecznościowych np. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w celu rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu przetwarzania plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). OOMPH korzysta z niezbędnych plików cookies, w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji strony. Ponadto, w przypadku prowadzenia badań statystycznych, marketingu bądź zapisywania Twoich preferencji z wykorzystaniem plików cookies, OOMPH uzyska zgodę na zapisanie plików cookies na Twoim urządzeniu.

III

OOMPH, prowadząc rekrutację oraz zatrudniając pracowników, przetwarza dane osobowe w celach:

 • w celu zarządzania zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami (art. 6 lit. a, b, c oraz f RODO; art. 9 ust. 2 lit. a, b, h RODO);
 • w celu prowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO – dot. kandydatów na pracowników); art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO – dot. kandydatów na współpracowników.

IV

OOMPH jest zobowiązany do przetwarzania Twoich danych przez określony przepisami prawa czas:

 • umowy z kontrahentami przez czas określony umową, niezbędny do wykonania przez OOMPH zobowiązań wymagających przetwarzanie danych;
 • rozliczeń finansowych przez okres do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które zobowiązywało do wystawienia dokumentu księgowego);
 • prowadzenia marketingu do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli do chwili kiedy w wybrany przez Państwa sposób dostaniemy informację o zakończeniu przesyłania przez OOMPH informacji marketingowych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń;
 • rekrutacji do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok;
 • zatrudnienia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez okres 50 lub 10 lat. 10- letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej dotyczy pracowników zatrudnionych po 1.01.2019 r. W przypadku pozostałych pracowników dokumentacja będzie przechowywana przez okres 50 lat;
 • udzielonej zgody na działania marketingowe do czasu jej wycofania;
 • plików cookies przez okresy wskazane w punkcie VIII lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

V

W związku z prowadzoną działalnością OOMPH będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z OOMPH w zakresie usług konsultingowych świadczonych na rzecz klientów OOMPH;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z OOMPH w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z OOMPH i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami;
 • dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, tj. Stripe, a także bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 • w przypadku kandydatów do pracy również internetowym portalom rekrutacyjnym.

VI

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez OOMPH z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług, musisz podać swoje dane osobowe.

W pozostałym zakresie (w szczególności chodzi o przetwarzanie danych przez OOMPH w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

VII

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przez OOMPH, przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII

Pliki Cookies

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, abyś mógł z niej korzystać w możliwie płynny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne). Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody.

Ponieważ niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies stanowią dane osobowe, chcemy, abyś znał/a prawa, które przysługują Ci na gruncie RODO:

 • OOMPH przechowuje zapytania https kierowane do serwera;
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia podstawowych funkcji naszej strony internetowej takich jak nawigacja po niej i dostęp do bezpiecznych obszarów naszej strony. Jeżeli wyraziłeś stosowną (dobrowolną) zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celu dostarczenia Ci usług, ofert i komunikatów dopasowanych do Twoich preferencji oraz w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia funkcji społecznościowych (w zależności od zaznaczonych przez Ciebie preferencji).

Dziękujemy za uwagę,
OOMPH.